1 สิงหาคม 2566 เป็นเวรรักษาความปลอดภัยภาคกลางวัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

ความคิดเห็น