เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

**************************************

ในช่วงเช้า  โดยพิธีการในกิจกรรมประกอบด้วย

ช่วงเวลา 07.00 น. – 07.50 น.
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 72 รูป
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีเหลือง ชุดสูทมหาวิทยาลัยสีเหลือง

ช่วงเวลา 08.30 น. – 10.30 น.
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
การแต่งกาย : ชุดปกติขาว

คณะครุศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านตามนัดหมายกำหนดการโดยพร้อมเพรียง

ความคิดเห็น