สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพ ระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

www.royaloffice.th หรือที่ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29#

ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

ความคิดเห็น