ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566” ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีนักศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาไทยและต่างประเทศร่วมงานพิธีไหว้ครูระดับ กศ. บป. ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น