วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมประชุมและร่วมทำกิจกรรม STEP Workshop ครั้งที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ความคิดเห็น