ร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น