วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมบริจาคเงินสมทบผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองไผ่น้อย ต.ชุดเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอบคุณภาพจาก เพจ PrBru

ความคิดเห็น