ทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และปฐมนิเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ตึก 22 ห้องประชุมชั้น 2

ความคิดเห็น