วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp BRU ณ โรงเรียนสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมค่าย อีกทั้งช่วยเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ประสานงานกับทางโรงเรียน

ความคิดเห็น