การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ ChatGPT และชุดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างบทความวิชาการขั้นเทพ”
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566

ความคิดเห็น