ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการพระราชดำริฯ อพสธ. ปี 2566 ที่ป่าโคกแปน ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ความคิดเห็น