งานบริการวิชาการ##วิทยากรบรรยายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ @Thittayawadee Intarangku

ความคิดเห็น