สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

https://www.royaloffice.th/

ความคิดเห็น