ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น