วันที่ 22 มิถุนายน 2566  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือตามคำเชิญของวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ …. การสอนในวันนี้นับว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากๆ เนื่องจากเวลาน้อย แต่ผู้ประกอบการทุกท่านตั้งใจมากๆ …. สอนกันอย่างรวดเร็วและลงมือปฏิบัติทันที … ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ … ขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่จัดกิจกรรมดีๆ และให้เกียรติเชิยไปเป็นวิทยากร … ขอบคุณศิษย์เก่า พี่พี ที่มาช่วยจัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายภาพได้อย่างสวยงามเช่นเคย… ตบท้ายขอบคุณภาพถ่าย บอย – อัลจู เอ กิลเลียนโน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 2 เป็นทั้งช่างภาพ เป็นทั้งผู้ช่วยวิทยากร

 

ความคิดเห็น