โครงการ “คณิตศาสตร์น้องพี่ Math Freshy สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 และพิธีไหว้ครู”

โครงการ “คณิตศาสตร์น้องพี่ Math Freshy สัมพันธ์ และพิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 19.00 น.
ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15

ความคิดเห็น