วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผักหวานป่า บ้านสวนจันทสิทธิ์ ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 มิถุนายน 2655..@##.ขอบคุณกลุ่มหมอนสมุนไพรตำบลกลันทาที่มอบหมอนสมุนไพรให้ทีมผู้ตรวจประกันสังคม##

ไฟล์แนบ

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผักหวานป่า บ้านสวนจันทสิทธิ์ ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 มิถุนายน 2655

ขนาดไฟล์ 447 KB | จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 129 KB | จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 197 KB | จำนวนดาวน์โหลด 32 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 409 KB | จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 401 KB | จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 557 KB | จำนวนดาวน์โหลด 33 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 485 KB | จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง

jpg วิทยากรส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค

ขนาดไฟล์ 352 KB | จำนวนดาวน์โหลด 38 ครั้ง

ความคิดเห็น