✅งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดย อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว และทีมบุคลากรงานอนุรักษ์พลังงาน
ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์ด้านระบบเครื่องปรับอากาศให้กับนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน31คน
เพื่อบูรณาการเรียนการสอนเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
เสริมทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สู้ๆนะเด็กๆ ✌🏻✌🏻
13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ระยะเวลา 4 เดือน

ความคิดเห็น