วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่ภาคภูมิใจ ทั้งในฐานะผู้มอบกล่องสัญลักษณ์ และหน่วยปฐมพยาบาล

ความคิดเห็น