เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกิจกรรมจัดงานเลี้ยงรับอาจารย์ใหม่และส่งอาจารย์ที่ลาออก

ความคิดเห็น