พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น