วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทำหน้าที่อาจารย์ประจำจุดปฐมพยาบาล  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น