1. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 11 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น