ร่วมงานเปิดตัว แพลตฟอร์ม ” RJ38 “
25 พฤษภาคม 2566 ร่วมกิจกรรม “เปิดตัวแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38” ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการทำข่าว ขอบคุณผู้สื่อข่าว คุณโรตี จาก สวท.บุรีรัมย์มากมายค่ะที่กรุณาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ขอบคุณ นิค นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 4 ที่มาช่วยถ่ายทำข่าววีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย ขอบคุณน้องๆ ทีม PR BRU แพลตฟอร์ม RJ38 เป็นแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง RJ38 เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ โดยจะมีระบบการให้คะแนนความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ จัดโปรโมชั่น ทำการตลาด และติดต่อผู้ขายสำหรับการบริการหลังการขายอีกด้วย โดยชื่อที่ของแพลตฟอร์ม RJ38 ย่อมาจากคำว่า “Rajabhat” หรือราชภัฏในภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น