งาน RJ38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับรายได้สินค้าชุมชนฯ ซึ่งมี มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น