เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 ประชุมวางแผนโภชนศาสตร์และโภชนบำบัดทางการพยาบาล เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ …เพราะเรามีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามวิชาชีพ จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาเรามีคุณภาพมาก…ขอบคุณทีมผู้สอนที่น่ารัก

 

ความคิดเห็น