วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคาร 23 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น