วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 ทำบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ ณ BRU Dome
  • กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
  • กิจกรรมที่ 3 “ตุ้มพี่โฮมน้อง เพื่อนพ้องครุศาสตร์” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 

ภาพกิจกรรม

 

กำหนดการ

ความคิดเห็น