การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น