เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอาจารย์ โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ CG.,CM., อสม., และครอบครัว ในพื้นที่ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หมู่ 4,7

ไฟล์แนบ

เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอาจารย์ โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ CG.,CM
เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอาจารย์ โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ CG.,CM
เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอาจารย์ โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ CG.,CM
jpg เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอาจารย์ โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ CG.,CM

ขนาดไฟล์ 155 KB | จำนวนดาวน์โหลด 30 ครั้ง

jpg เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอาจารย์ โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ CG.,CM

ขนาดไฟล์ 149 KB | จำนวนดาวน์โหลด 28 ครั้ง

jpg 10

ขนาดไฟล์ 153 KB | จำนวนดาวน์โหลด 30 ครั้ง

ความคิดเห็น