อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายสุขภาพ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 วันที่ 2 พค.66
ได้โครงร่างวิจัย 7 เรื่อง จาก รพช. และ สสอ.เครือข่ายคณะพยาบาล มรภ.บุรีรัมย์ โดยท่านวิทยากรที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขผลงาน ผศ.ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฟล์แนบ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายสุขภาพ
jpg อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายสุขภาพ

ขนาดไฟล์ 95 KB | จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง

jpg อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายสุขภาพ

ขนาดไฟล์ 323 KB | จำนวนดาวน์โหลด 40 ครั้ง

jpg 3

ขนาดไฟล์ 219 KB | จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง

ความคิดเห็น