วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เช้าจนถึงดึก มีกิจกรรมสำคัญ 5 กิจกรรม มีรูป 1 กิจกรรม คือ ตรวจหอพักพักในเวรประจำวัน ประสบการณ์ดี ๆ ที่ฝึกความรับผิดชอบให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และจิตอาสา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะ

ความคิดเห็น