วันที่ 27 เมษายน 2566 ช่วงเช้าไปเลือกตั้งสภาคณาจารย์ และลงพื้นที่ Best Practic ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประชุมนักศึกษาในช่วงเย็น ช่วงดึก ตรวจเวรประจำวัน ประสบการณ์ที่ดีมีให้เรียนรู้ทุกที่…ขอบคุณทีมงานวิจัยที่เป็นกัลยาณมิตรร่วมเดินทางไปด้วยกันทุกที่

ความคิดเห็น