วันที่ 25 เมษายน 2566 เข้าร่วมประชุมและร่วมทำกิจกรรม STEP Workshop ครั้งที่ 3 หัวข้อ Eliciting Student Thinking ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ความคิดเห็น