วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะกรรมการหลักสูตร เข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ 2566 ประสบการณ์และสิ่งดี ๆ ที่ได้รับ ขอบพระคุณข้อเสนอจากคณะกรรมการทุกท่านค่ะ

ความคิดเห็น