เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ข้าพเจ้าได้พัฒนาความเชี่ยวชาญอาจารย์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวัดหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประสบการณ์ที่ดี ขอบคุณทีมงานที่ลงไปทำงานด้วยกัน ขอบคุณผู้บริหาร คุณครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป้าหมายคือพัฒนาตนเอง ชุมชน คณะ และแหล่งฝึก ส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น และมารดาทารก และการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น…พื้นที่ที่ทำให้เรามีความสุขมาก…

ความคิดเห็น