วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงานวันสงกรานต์และะวันผู้สูงอายุ กิจกรรมดี ๆ ที่เสริมสร้างความสุข สามัคคีในคณะ และมหาวิทยาลัย

 

Cr. ภาพ PT Tippayakarn,  Thidarat TK และ Kanittha Chodnock

ความคิดเห็น