9 เมษายน 2566 ลงพื้นที่นำองค์ความรู้เรื่องการทำคุกกี้กล้วยตาก ไปแนะนำแม่ๆ ที่กลุ่มเรือนกล้วย ตามคำร้องขอของกลุ่ม … ขอบคุณอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์นวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่กรุณาพัฒนาสูตรคุกกี้ โดยการนำกล้วยตากและกล้วยหนึบของกลุ่มที่ตกเกรดด้านแต่รสชาติยังอร่อยอยู่ มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตคุกกี้ทำให้เราไม่ต้องทิ้งกล้วยตากและกล้วบหนึบดังกล่าว แถมยังได้คุกกี้แสนอร่อยและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชมอีกด้วย ขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ … ดร.ปัทมาวดี วงษ์เกิด และนู๋ฟอง ผู้ช่วยในวันนี้จร้า

ความคิดเห็น