8 เมษายน 2565 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น …. ขอบคุณแม่ๆ ที่เปิดใจและให้โอกาสได้ลงไปต่อยอดภูมิปัญญาค่ะ …..ขอบคุณทีมงานอาจารย์น้องเมย์  และสองสาวน้อยนู๋วาว นู๋ฟอง มากมายจร้า #กิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ #โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ความคิดเห็น