ทำบุญบ้านพักคนชรา จ.บุรีรัมย์ ในเดือนวันผู้สูงอายุ โดยมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็น เช่น กระดาษทิชชู่ หน้ากากอนามัย ผงซักฟอก เป็นต้น

วันที่ 3 เมษายน 2566

ความคิดเห็น