ควบคุมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 31 มีค.- 4 เม.ย. ครั้งที่ 2 28 เมย.- 2 พค. ครั้งที่ 3 26-30 พค.2566

ความคิดเห็น