พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มอบใบ เกียรติบัตรให้แก่วิทยากร บรรยายพิเศษ

แก่ นาย คชาธร วงศ์นิมิตร งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 เมษายน 2566

ซึ่งเป็นวิทยากร ให้ความรู้เทคนิคการเป็นแอดมินเพจเฟสบุ๊ค “บุรีรัมย์ไปไหนดี”

ให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยียุคปัจจุบัน ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่

ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

เพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนสัมพันธ์ แบบบูรณาการภายใต้โครงการ RTP Cyber Village ภ.จว.บุรีรัมย์

 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมฯจำนวน 68 นาย

 

 

ความคิดเห็น