ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๒ เมษายน 2566  เวลา 18.00 น. ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

 

ความคิดเห็น