ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 เมษายน 2566  เวลา 07.00 น. วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป

ความคิดเห็น