วันที่ 30 มีนาคม 2566 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ได้นำเสนองานวิศวกรสังคมแก่ท่านองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และท่านที่เกี่ยวข้อง  ขอขอบพระคุณท่านรองพรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ให้โอกาสกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้นำเสนอผลงานในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภาพรพ มะรังษี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่สนับสนุนให้มีโครงการดีๆ สนองนโยบายมหาวิทยาลัย ขอบพระคุณหน่วย SEAL ที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม ขอบใจนักศึกษาที่ทุ่มเทกายใจ ทำงานด้วยกัน และขอบคุณตัวเองและอาจารย์ที่ร่วมทีม ที่ร่วมกันทำโครงการด้วยกัน
ภาพโดย : PrBru,Theeda Thidarat TK และ Kanittha Chodnock

 

ความคิดเห็น