ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งหน้าองค์พระ ในเดือนเกิด 3 เดือน คือ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม เวลา 7.30 น. ท่านอธิการบดีมอบของขวัญวันเกิดหลังเสร็จพิธีตักบาตร และร่วมทำบุญบ้านพักคนชรา

วันที่ 31 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น