วันที่ 27 มีนาคม 2566 นักศึกษาซ่อมนำเสนอในตอนเช้า และซ้อมในตอนดึก เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น หนูทำได้ อาจารย์เชื่อมั่นในตัวหนูเสมอ!! อีกนิดเดียวนะคะ

ความคิดเห็น