เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี วันที่ 20-22 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น