เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20 – 22  มีนาคม 2566                     ณ สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ความคิดเห็น