ประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” งาน BRICC FESTIVAL 2023 “ราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ความคิดเห็น